Yrd. Doç. Dr. Özgür Aktok "Gözlem Yargılarının Ontolojik İnşası" adlı söyleşisini gerçekleştirdi

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi İKÇÜ Felsefe Topluluğu'nun ilk etkinliği kapsamında bölümümüz öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Özgür Aktok "Gözlem Yargılarının Ontolojik İnşası" başlıklı konuşmasını 29 Mart 2017 16:30 - 18:00 saatleri arasında İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Hekim Hacı Paşa Konferans Salonu'nda gerçekleştirdi.


Başa Dön